top of page

AANMELDEN

Wil je misschien bij ons komen wonen?

 

Wij hebben een grote passie voor jongeren en jongvolwassen vanaf 12 jaar. De hulpverlening wordt gekenmerkt door een intensieve persoonlijke één op één benadering vanuit de gezinssituatie. De positieve beïnvloeding zal aanwezig zijn, omdat onze eigen kinderen zonder problematiek aanwezig zijn. Op deze wijze leert men van elkaar.

De aandacht richt zich niet uitsluitend op het aspect van het leven waar het in het verleden fout is gegaan, maar richt zich vooral op versterking van de algemene positie van onze jongeren in de maatschappij. Onze hulpverlening richt zich op het vergroten van de vaardigheden en aanwezige talenten van de jongeren. Het is ons doel om hen zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die de jongere zelf heeft om zijn of haar tekorten aan te pakken. Eén van de belangrijkste doelen is dat de jongeren ‘grip krijgen’ op het eigen leven en dat de ontwikkeling naar zelfstandigheid wordt bevorderd. Het doel van de hulpverlening is het verhogen van de competentie van de jongere, waardoor de jongere zelfredzaam wordt en zich verder kan ontplooien.

De inspanningen van ons als gezinshuisouders/begeleiders zijn gericht op het ondersteunen van de ontplooiingsmogelijkheden van de jongeren in harmonie met de omgeving. Dat betekent dat in samenwerking met deskundige partners niet slechts zorg wordt geleverd als zich een probleem voordoet, maar ook zorg en begeleiding wordt geboden ter voorkoming van het ontstaan van problemen. Hiermee zullen wij ons onderscheiden en zal het gezinshuis/trainingshuis als behandel- en begeleidingsomgeving het beste tot zijn recht komen. Aanmelden kan via onderstaande gegevens.

 

Driestroomloket
Telefoonnummer: 0481-375555

E-mailadres: driestroomloket@driestroom.nl

Trainingshuis TOF

Telefoonnummer: 06-81355460

E-mailadres: guusjeschraven@driestroom.nl

Aanmeldformulier:

bottom of page