top of page

Driestroomhuis TOF

Driestroomhuis TOF is een gezinshuis en Trainingshuis waarin we met ons gezin steun, structuur en geborgenheid kunnen bieden aan jongeren vanaf 12 jaar met een LVG /VG-beperking. Daarnaast bieden wij ook hulp aan jongeren of jongvolwassenen die “psychische” problemen (zonder verstandelijke beperking) hebben of om welke reden dan ook, niet meer thuis kunnen wonen.  De menselijke maat en kleinschaligheid staat voorop.

We willen dat de jongeren zich prettig en veilig voelen in onze gezinssituatie. Onze expertise en ervaring ligt met name in de begeleiding en behandeling van jongeren. Daarin komt onze professionaliteit en onze competenties het meest tot zijn recht.  Heldere communicatie is bij ons de basis voor een goede verstandhouding, samenwerking en dienstverlening. Samen met onze jongeren wordt gewerkt aan oplossingen die zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid als resultaat hebben. We zullen dit doen middels het taakvaardigheidsmodel.

In het taakvaardigheidsmodel onderscheiden we vijf vaardigheidsgebieden die van belang zijn voor het zelfstandig leren functioneren, namelijk:
– Zelfverzorging;
– Het dagelijks leven;
– Werken of school;
– Omgaan met familie, vrienden en maatschappelijke instanties;
– Omgaan met vrije tijd.

We helpen onze jongeren met of zonder een beperking adequaat en op maat om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in deze maatschappij. We begeleiden hen naar zelfstandigheid en het zelf keuzes maken. Wij stellen daarom steeds de zorg en hun ontwikkelmogelijkheden voorop. Deskundigheid, de menselijke maat en veiligheid zijn leidend voor het gezinshuis/trainingshuis. We begeleiden de jongeren vanuit ons hart, werken doelgericht en gaan zorgvuldig en adequaat om met hun mogelijkheden. We communiceren open en eerlijk met elkaar en alle betrokkenen, zodat we tot verantwoorde keuzes en kwalitatief goede zorg kunnen komen.

bottom of page