top of page

Dagbesteding ''bijzonder leren''

In het “bijzonder leren’’ traject wordt 1 op 1 begeleiding geboden aan jongeren* in de basis/middelbare school leeftijd, die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan en waarbij het toekomstperspectief op dat moment onzeker is. Wij zijn ervan overtuigd dat dagbesteding voor deze jongeren geen eindstation hoeft te zijn. Ons “bijzonder leren’’ traject biedt mogelijkheden om jongeren langzaam weer terug te laten keren naar onderwijs. Dit kan in kleine stapjes, vooral gericht op ervaringsgericht leren in een prikkelarme omgeving met intensieve persoonlijke aandacht. Met als speerpunten: samenwerken met de begeleider, ontdekken en ontwikkelen. In dit traject kan een jongere uiteindelijk weer het vertrouwen vinden om terug te keren naar een passende vorm van onderwijs. 

 

Het “Bijzonder leren’’ traject vindt plaats in de loods (voormalige autogarage die geschakeld is aan het woonhuis/Trainingshuis). In deze loods hebben we verschillende kleinere ruimtes met allerlei faciliteiten voor activiteiten. Bestaande uit een ruimte met verschillende machines geschikt voor houtbewerking, metaalbewerking, een atelier voor creatieve activiteiten, een kleine kookstudio en een sportruimte. Het “Bijzonder leren” traject wordt in deze bosrijke omgeving ook ingezet om in contact te zijn met de natuur door te struinen, te wandelen en te fietsen. 

 

 

Wanneer een jongere binnen het ‘’bijzonder leren’’ traject van Dagbesteding TOF van start gaat, staat in eerste instantie een wederkerige kennismaking centraal: wie is de jongere, wat is zijn/haar geschiedenis, wat is zijn/haar begeleidingsbehoefte en welk perspectief ligt er. Dit noemen wij ook wel de ONTDEKFASE (gedurende 2 maanden). Ons doel is om vanuit de maatwerk en ervarings-gerichte aanpak te ontdekken waar iemands krachten liggen en te werken richting specifieke doelen die aansluiten bij zijn/haar zorgvraag, ook wel onze ONTWIKKELFASE genoemd (gedurende een half jaar tot een jaar). In de ontwikkelfase werken we toe richting de UITSTROOMFASE, dit is gericht op het optimaal creëren van een succesvolle volgende stap. In de meeste gevallen zal dit één van de drie onderstaande mogelijkheden zijn. Maar het blijft maatwerk en in overleg met de gedragskundige en het netwerk van de jongere richten we deze stap zo passend mogelijk in.  

 

Het einddoel waar we binnen dit traject naar toe kunnen werken is:  

1)  Terugplaatsing naar de onderwijssetting van herkomst.  

2) Terugplaatsing naar een andere onderwijssetting dan de oorspronkelijke.  

3) Plaatsing in een op het individu afgestemd passend traject of arrangement.  

4) of anders
 

Ons traject kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak vanuit: oprechte interesse, persoonlijke aandacht, tijd, creativiteit, doorzettingsvermogen en met inzicht om aan te sluiten bij de interesse van de jongere. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een maximale samenwerking met betrokken partijen omdat deze voorwaarde is om constructieve ontwikkelstappen te kunnen zetten. 

IMG_4315.JPG
IMG_4316.JPG
IMG_4317.JPG
IMG_4318.JPG
bottom of page