top of page

Trainingshuis TOF

Het idee van het organiseren van een Trainingshuis is ontstaan binnen gezinshuis TOF, het zo genoemde 1ste fase gezinshuis. Binnen het gezinshuis is ruimte voor jongeren die wegens diverse omstandigheden in de thuissituatie, of wegens eigen problematiek (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Jongeren wonen hier in veel gevallen tot hun 18de bij de gezinshuisouders. Met de verruiming van de leeftijdsgrens is tot 21 jaar de standaard om binnen het gezinshuis te blijven wonen.  

 

Uit ervaring en onderzoek van o.a. het Verwey-Jonker instituut (2009) blijkt dat uitstromen naar meer zelfstandigheid voor iedere jongere verschillend is. Binnen het gezinshuis betreft het vooral jongeren die in hun ontwikkeling nog niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, hoewel zij voor de wet meerderjarig zijn. Door afwezigheid van een sociaal netwerk en het nog niet beheersen van voldoende vaardigheden ontbreekt het deze jongeren aan steun en aansturing op weg naar zelfstandigheid. Door het ontbreken van een adequaat hulpaanbod vallen deze jongeren vaak tussen wal en schip, met als gevolg dat ze uit beeld raken. Om de kloof tussen het gezinshuis of eventueel een andere verblijfplaats naar zo zelfstandig mogelijk zijn te verkleinen, is het Trainingshuis ontstaan. 

 

Het Trainingshuis TOF is een kleinschalige woonplek waar 24uurs zorg wordt geboden aan maximaal 4 jongeren/jongvolwassenen van 18+ met een licht verstandelijke beperking (LVB) die gemotiveerd zijn om te werken aan hun zelfstandigheid. Elke jongeren heeft hier de beschikking over een slaapkamer en woonkamer combinatie (± 24 m²). Overige ruimtes als woonkamer, keuken, douche, toiletten en buiten terras/tuin zijn voor gezamenlijk gebruik. De gezamenlijke keuken wordt ook ingezet voor individuele kookbegeleiding.  

 

Pedagogisch medewerkers zijn van maandag tot en met zondag op gezette tijden aanwezig. Overige zorgmedewerkers zijn buiten de begeleidingsuren om, 24-uur per dag bereikbaar voor ondersteuning en beschikbaar bij eventuele calamiteiten. Twee zorgmedewerkers in ons begeleidingsteam wonen in het privé gedeelte van het Trainingshuis waardoor 24-uur nabijheid en zorg geboden kan worden. Om de twee weken, in de oneven weken, is het trainingshuis een weekend gesloten, zodat de bewoners ook hun netwerk buiten het trainingshuis gaan leren inzetten en benutten. Gedurende het weekend dat het trainingshuis gesloten is, blijven de zorgmedewerkers telefonisch bereikbaar. 

 

In het Trainingshuis ontvangen jongeren begeleiding en ondersteuning bij het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het leven thuis, op school, tijdens het werk en vrije tijd. Gezamenlijk met de jongeren en zijn mentor wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn met het oog op het creëren van een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Het Trainingshuis betreft geen wonen, maar tijdelijk verblijf met begeleiding/training. Mocht er uit de evaluaties naar voren komen dat een jongere onvoldoende leerbaar of gemotiveerd is, zal samen met de jongere en zijn netwerk een exit traject gestart worden.

Wil je meer informatie over het trainingshuis? Klik dan hier

Of wil je je gelijk aanmelden? Klik dan hier

IMG_4333.JPG
IMG_4337.JPG
IMG_4279.JPG
IMG_4284.JPG
IMG_4289.JPG
IMG_4296.JPG
IMG_4297.JPG
IMG_4308.JPG
IMG_4313.JPG
IMG_4300.JPG
IMG_4302.JPG
IMG_4331.JPG
bottom of page